คอมพิวเตอร์ ม.2

ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้

1. อธิบายหลักการเบื้องต้นของการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเ้ตอร์

2. อธิบายหลักการและวิธีการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ

3. ค้นหาข้อมูล และติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม

4. ใช้ชอฟต์แวร์ในการทำงาน

แบบทดสอบก่อน-หลังเรียน

คำชี้แจง   ให้นักเรียนเขียนคำถาม และเขียนคำตอบที่ถูกเพี่ยงข้อเดียว

1.   ข้อใดไม่ใช่ซอฟต์แวร์ที่ควบคุมการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์

ก.  Facebook           ข .  Anti-virus

ค. Windows XP     ง.   Adobe Acrobat

2.   การรับข้อมูลจากแป้นอักขระ แล้วแปลความหมายให้คอมพิวเตอร์เข้าใจ จากนั้นนำข้อมูลที่ได้มาไปแสดงผลบนจอภาพ หรือนำออกไปยังเครื่องพิมพ์ เป็นการปฏิบัติงานของซอฟต์แวร์ใด

ก.    แพลตฟอร์ม                   ข.  ระบบปฏิบัติการ

ค.  ซอฟต์แวร์ระบบ               ง.   ซอฟต์แวร์ประยุกต์

3.   ซอฟต์แวร์ในข้อใด จัดเป็นซอฟต์แวร์ประยุกต์

ก.  ซอฟต์แวร์ระบบ             ข.  ระบบปฏิบัติการ

ค.  ระบบปฏิบัติการปาล์ม   ง.   ซอฟต์แวร์ตารางทำงาน

4.   ข้อใดกล่าวถึง Symbian OS ได้ถูกต้อง

ก.  ระบบปฏิบัติการที่ออกแบบมาเพื่อใช้งานกับระบบเครือข่าย

ข.  ระบบปฏิบัติการที่ออกแบบมาเพื่อรองรับเทคโนโลยีสื่อสารแบบไร้สาย

ค.  ระบบปฏิบัติการที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้งานกับเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา

ง.   ระบบปฏิบัติการที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อรองรับการใช้งานกับเครื่องแมคอินทอช

5.   หากนักเรียนไม่ต้องการให้บุคคลภายนอกบุกรุกเข้ามาในระบบ เพื่อดูข้อมูลที่ไม่ได้รับอนุญาต   นักเรียนควรเลือกใช้โปรแกรมใด

ก.    Firewall           ข.    Anti-virus program

ค.    Application Software       ง.   File compression utility

6.   วชิรภา ได้รับมอบหมายให้นำเสนอรายงานที่หน้าชั้นเรียนด้วยคอมพิวเตอร์ วชิรภาควรใช้โปรแกมใด

ก.  Microsoft Office Word                   ข. Microsoft Office Excel

ค.  Microsoft Office Groove              ง.   Microsoft Office Power Point

7.   มนทกานต์ ต้องการตัดต่อภาพเคลื่อนไหว มนทกานต์ ไม่ควรใช้โปรแกรมใด

ก.  Adobe InDesign                         ข. Adobe Photoshop

ค.  Microsoft Office Groove         ง.   Macromedia Dreamweaver

8.   ข้อใดกล่าวถึงข้อดีของซอฟต์แวร์ประยุกต์ได้อย่างถูกต้อง

ก.  ซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นเพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับงานทั่วไป ไม่เฉพาะเจาะจง

ข.  ซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นเพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับงานในองค์กรใดองค์กรหนึ่งโดยเฉพาะ

ค.  ซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเกษตรกรรม และอุตสาหกรรม

ง. ซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นเพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับหน่วยงานทางการทหาร และความมั่นคงของชาติ

อ่านกรณีศึกษาที่กำหนด แล้วตอบคำถามข้อ 9-10

แป้งร่ำชวนเปาไปเลือกซื้อโปรแกรมสำหรับใช้งานในคอมพิวเตอร์ที่ห้างสรรพสินค้าที่เปิดขายอุปกรณ์เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์โดยเฉพาะ ทั้งคู่เดินดูสินค้าอยู่หลายร้าน จนกระทั่งถึงร้านค้า   แห่งหนึ่ง

แป้งร่ำ       :           เปาซื้อที่ร้านนี้ก็แล้วกันนะ ร้านเขาดูใหญ่โตดี แถมลูกค้าก็เยอะด้วย

เปา             :           จะดีหรือแป้ง ใช่ว่าร้านใหญ่โตแล้วเขาจะขายของมีคุณภาพนะ

เราว่าลองถามข้อมูลเขาก่อนดีกว่า

ระหว่างที่ทั้งคู่กำลังตัดสินใจอยู่นั้น ก็มีพนักงานในร้านเดินออกมา

พนักงาน  :           สวัสดีค่ะ สอบถามข้อมูลสินค้าก่อนได้นะคะ

แป้งร่ำ       :           คือดิฉันอยากได้โปรแกรมทั่วไปสำหรับใช้งานในคอมพิวเตอร์ค่ะ

แต่ตัดสินใจไม่ได้ว่าจะใช้ตัวไหนดี

พนักงาน  :           ถ้าอย่างนั้น แนะนำเป็นโปรแกรมตัวนี้เลยค่ะ เป็นโปรแกรมปลอมนะ

แค่ 250 บาท ลงโปรแกรมแล้วใช้ได้ทันที ใช้ดีเหมือนของแท้เลย

แป้งร่ำ       :           โห…ถูกจังเลยค่ะ งั้นเอาโปรมแกรมตัวนี้เลยค่ะ

เปา            :           จะดีหรือแป้ง ถ้าใช้แล้วเครื่องมีปัญหาล่ะ  เราว่าซื้อโปรแกรมที่เป็น

ของแท้ดีกว่านะ

พนักงาน  :           โอ๊ยยย โปรแกรมไหนก็เหมือนกันค่ะน้อง ใช้ได้เหมือนกัน ร้านพี่ก็ขาย

ถูกที่สุดแล้วในย่านนี้

แป้งร่ำ       :           ตกลงหนูเอาโปรแกรมนี้ค่ะ ถูกกว่าของแท้ตั้งเยอะ

แป้งร่ำตัดสินใจเลือกซื้อโปรแกรมจากร้านดังกล่าว ส่วนเปาตัดสินใจเดินไปที่ศูนย์

บริการของคอมพิวเตอร์ยี่ห้อที่ตนใช้งาน และซื้อโปรแกรมที่เป็นของแท้ มีเอกสารรับรอง

การประกันคุณภาพสินค้า แม้จะมีราคาสูงกว่าโปรแกรมที่แป้งร่ำเลือกซื้อ

เมื่อกลับมาถึงบ้าน แป้งร่ำก็นำแผ่นโปรแกรมจัดการลงโปรมแกรมในเครื่องคอมพิวเตอร์

ในระยะแรกก็สามารถใช้งานได้ตามปกติไม่มีปัญหาอะไร เมื่อผ่านไป 1 เดือน แป้งร่ำพบว่า

ไม่สามารถเปิดใช้งานคำสั่งต่างๆ ได้ตามปกติ  จึงชวนเปาไปที่ร้านที่ซื้อแผ่นโปรแกรมมา

พร้อมยกเครื่องคอมพิวเตอร์ไปให้พนักงานช่วยตรวจสอบให้  ปรากฏว่า พนักงานและทางร้านไม่รับผิดชอบ  แป้งร่ำจึงต้องส่งเครื่องคอมพิวเตอร์เข้าศูนย์บริการล้างเครื่อง และลงโปรแกรมใหม่

เปา             :            เห็นไหมล่ะ เราบอกแป้งแล้ว

แป้งร่ำ       :            นั่นสิ ต่อไปเราจะมัดระวังในเลือกซื้อโปรแกรมต่างๆ มาใช้งาน

ให้มากขึ้นแล้ว

9.   การเลือกซื้อโปรแกรมสำหรับใช้งานในคอมพิวเตอร์ของใครเหมาะสมที่สุด เพราะเหตุใด

ก.    แป้งร่ำ เพราะมีราคาถูก

ข.    เปา เพราะมีราคาสูงจึงมีคุณภาพดี

ค.    แป้งร่ำ เพราะโปรแกรมไหนก็สามารถใช้งานได้ดีเหมือนกัน

ง.    เปา เพราะเป็นโปรแกรมของแท้ สามารถใช้งานได้ดี และมีการประกันคุณภาพสินค้า

10.   หลักในการเลือกซื้อโปรแกรมสำหรับใช้งานในคอมพิวเตอร์ ควรพิจารณาจากอะไร

ก.  ราคา ความเอาใจใส่ของพนักงานขาย

ข.  การใช้งานของผู้ซื้อ ความใหญ่โตของร้านค้า

ค.  ราคา ลักษณะการใช้งาน ความเอาใจใส่ของพนักงานขาย

ง.   ลักษณะการใช้งาน คุณภาพของสินค้า การประกันหลังการขา
แบบทดสอบก่อนหลังเรียน หน่วยที่ 2

ใบงานที่ 2.1  แบบทดสอบ เรื่อง เครือข่ายคอมพิวเตอร์   สอบเก็บคะแนน 20 ข้อ

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: