คอมพิวเตอร์ ม.3

div>

ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้

ม.3/1  อธิบายหลักการทำโครงงานที่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

ม.3/เขียนโปรแกรมภาษาขั้นพื้นฐาน

ม.3/3  ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนำเสนองานในรูปแบบที่เหมาะสมกับลักษณะงาน

ม.3/4  การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างงานตามหลักการทำโครงงาน โดยมีการอ้างอิงแหล่งข้อมูล ใช้ทรัพยากรอย่าง
คุ้มค่า ไม่คัดลอกผลงานผู้อื่น ใช้คำสุภาพและไม่สร้างความเสียหายต่อผู้อื่น

การใช้ flip album

ใบงานที่ 1.1 โครงงานคอมพิวเตอร์

ใบงานที่ 1.2 ,1.3, 1.4

ใบงานที่ 1.5      ใบงานที่ 1.6

ข้อสอบการงานอาชีพ ม.ต้น ชุดที่ 1    ข้อสอบการงานอาชีพ ม.ต้น ชุดที่ 2

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: