คอมพิวเตอร์ ม.4

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด

ง.๓.๒  อธิบายองค์ประกอบและหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์

ง.๓.๓ อธิบายระบบสื่อสารข้อมูลสำหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ง.๓.๔ บอกคุณลักษณะของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง

ง.๓.๘ ใช้ฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ให้เหมาะสมกับงาน

ง.๓.๑๑ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนำเสนองานในรูปแบบที่เหมาะสม ตรงตามวัตถุประสงค์ของงาน

แบบทดสอบก่อนและหลังเรียน หน่วยที่ 1

ใบงานที่ 1.1 องค์ประกอบคอมพิวเตอร์

หน่วยที่ 2 แบบทดสอบก่อนหลังเรียน  

ใบงานที่ 2.1,2.2 

ใบงานที่ 2.3 คู่การเลือกสเปกคอมพิวเตอร์      ใบงานที่ 2.4 หลักการเลือกซื้อคอมพิวเตอร์

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: