่คอมพิวเตอร์ ม.5

ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้

ง.๓.๑  อธิบายองค์ประกอบของระบบสารสนเทศ
ง.๓.๓ อธิบายระบบสื่อสารข้อมูลสำหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ง.๓.๕ แก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
ง.๓.๖ เขียนโปรแกรมภาษา
ง.๓.๗ พัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์
ง.๓.๙ ติดต่อสื่อสาร ค้นหาข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต
ง.๓.๑๐ ใช้คอมพิวเตอร์ในการประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศเพื่อประกอบการตัดสินใจ


ใบงานที่ 1.1

ใบงาน1.2โปรโทคอล โครงสร้างเครือข่าย

ใบงานที่ 1.3   ใบงานที่ 1.4   ใบงานที่ 1.5   แบบทดสอบ เครือข่ายคอมพิวเตอร์

คู่มือwordpress

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: